Sunday, March 25, 2018

В очакване на пролетта


Зимата е със слънчеви очила на 26.02.2018 

Снега е почистен до асфалт. Можем да поседим. На 23.03.2018
Зомби в зелената трева. 25.03.2018

Търся си носа!? 25.03.2018


No comments:

Post a Comment